پذیره‌نویسی صندوق درآمد ثابت ترنج


"پذیره‌نویسی صندوق درآمد ثابت ترنج آغاز شد"
نرخ سود جذاب و روز شمار بالاتر از سپرده بانکی
 حفظ اصل سرمایه
واریز سود ماهانه

پذیره‌نویسی ۴ تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۱  


اطلاعات بیشتر:
 ۰۲۱-۷۹۳۲۶
www.toranj.fund