نظر انجمن صنعت پالایشی در مورد تغییر نرخ پایه محصولات در بورس کالا